Klassieke Gedichten

Deze tweetalige verzameling, in het Online Casino Chinees en Portugees, is misschien wel de meest uitgebreide ooit in de Portugese taal van poezie uit de Tang dynastie (618-907), de gouden eeuw van de klassieke Chinese literatuur. Het verzamelt meer dan 200 gedichten van meer dan 30 auteurs, waaronder enkele vrouwen. De drie belangrijkste namen van poezie uit die periode - Li Bai, Du Fu, Wang Wei - zijn vertegenwoordigd in het werk, dat ook vertalingen bevat van schrijvers als Bai Juyi, Meng Haoran, Li Shangyin, Du Mu, Liu Yuxi, Cen Shen , Wen Tingyun en Li He. Onder de auteurs bevinden zich werken die zijn ondertekend door Li Ye, Xue Tao, Yu Xuanji.

Tekstkritiek, zoals onderwezen en beoefend spela slots in Brazilie, heeft altijd als doel de reconstructie voorgesteld van een vermeend origineel, door Segismundo Spina "echte tekst" genoemd, die de laatste fase van het componeren van het werk zou vertegenwoordigen, wanneer het niet langer het object is. van herschrijven door de auteur. De 'echte' tekst is een filologische ideaalgedachte die mogelijk is voor alle plaatsen en tijden en negeert de historiciteit van verschillende poetica, en reduceert ze tot een eenheid onder romantische auspicien: er wordt niets gezegd in tekstkritische handleidingen die gaan over 'echtheid' ', The poetics van de stem, de uitvoering en de hercompositie door het schrijven van teksten die altijd in fieri zijn, in een staat van instabiliteit. Zelfs studies die het precaire en ontroerende karakter van poetische teksten willen beschouwen, zoals die van Rupert T. Pickens, die ons het meesterlijke onderzoek naar Jaufre Rudel nagelaten heeft, laten zich vaak misleiden door het idee van 'echtheid' en uiteindelijk leggen ze zichzelf op aan verschillende staten, tekstueel, een vermeende hierarchie die als referentiepunt een grotere nabijheid tot de laatste auteurstest neemt. Zo niet de editie van Caio Cesar Esteves de Souza van de gedichten van Alvarenga Peixoto, waarin een volwassen kritische reflectie een editie oplevert waarin de decentralisatie, door de breuk met het romantische idee van auteurschap, duidelijk wordt in de praktijk van selectie en dispositie van de gedichten in de collectie. Caio Cesar Esteves de Souza weigert de gedichten van Alvarenga Peixoto te reconstrueren vanuit een collatio codicum waarmee hij zou kunnen opstijgen tot het veronderstelde origineel of archetype van de traditie, en ons met deze ontkenning een krachtigere Natcasino en meervoudige poezie en poezie voorstelt. [Marcello Moreira] Voorwoord: Joao Adolfo Hansen Presentatie: Kenneth Maxwell Ondersteuning: Harvard University - David Rockefeller Center for Latin American Studies

Wat we over hebben van Aristoteles 'poetica, is, hoewel in de hoop het verloren deel in de toekomst terug te winnen, een zeer kostbare studie van twee beroemde vormen van poezie - de tragische en het epische - gekenmerkt door de helderheid en systematische en nauwgezette behandeling stagiriet. Net als Retoric is Poetics gericht op een veel breder publiek dan de achromatische verhandelingen van Aristoteles. Dus niet alleen degenen die momenteel door ons worden geclassificeerd als studenten en geleerden van filosofie en poezie, halen een groot en onbetwistbaar voordeel uit hun lezing, maar ook degenen die geinteresseerd zijn in literatuur in het algemeen, in literaire kritiek, in theater, in journalistiek en dergelijke. omgaan met menselijke taal en communicatie.

Metamorphoses, geschreven door de grote Latijnse dichter Ovidius in het jaar 8 na Christus, vormt een waar compendium van meer dan tweehonderdvijftig Griekse en Romeinse mythen - en daarom werd het boek een van de meest invloedrijke werken in de westerse cultuur, met geinspireerde gedichten, romans, opera's, toneelstukken, schilderijen, sculpturen en de meest uiteenlopende muzikale composities. Maar zijn fascinatie is niet alleen te danken aan dat. De bijna twaalfduizend verzen, verspreid over vijftien boeken, zijn het maximale werk van een auteur die Homerus, Hesiodus, Virgilius en andere meesters probeerde te overwinnen en een gedicht te creeren dat kwam 'van de oorsprong van de wereld tot mijn dagen', dat wil zeggen , tot de tijd van de keizers Julius Caesar en Augustus, door de oude kosmogonie, de Argonauten, de Trojaanse oorlog en de oprichting van Rome. Om dit heterogene ensemble te bedruipen, somde Ovidius mythen op die als thema "de metamorfosen van wezens in nieuwe lichamen" hadden, en gebruikte hij al zijn meesterschap om verbindingen en overgangen tussen hen te creeren, in een techniek die vooruitloopt op moderne cinematografische casino croupier en direct montage. Het resultaat is een uniek episch gedicht dat lezers al meer dan twintig eeuwen betovert. Deze tweetalige editie brengt de nieuwe vertaling van Domingos Lucas Dias - in gratis verzen die de elegantie en vloeiendheid van de tekst bevoorrechten -, vergezeld van een apparaat met een inleiding en aantekeningen van de vertaler, een presentatie door Joao Angelo Oliva Neto, van de universiteit uit Sao Paulo, evenals kaarten en volledige indexen van de mythen, namen en plaatsen die in Ovidio's meesterwerk worden genoemd.

Wanneer de vogel landt als de spiegel wakker wordt als het uur rijpt Orides Fontela [1940-1998] was een van de belangrijkste Braziliaanse dichters van de tweede helft van de 20e eeuw. Van dezelfde generatie als Paulo Leminski, Hilda Hilst, Roberto Piva en Adelia Prado, zijn werk valt op en valt op door zijn hoge nauwkeurigheid in combinatie met een bijzonder harde schoonheid, waardoor het, tegen het verstrijken van de tijd in, steeds moderner wordt. Dat is meer en meer fundamenteel voor de huidige poezie en tijd. De publicatie door Hedra van zijn volledige poezie [georganiseerd en gepresenteerd door de dichter en literair criticus Luis Dolhnikoff] bevestigt en versterkt deze voorwaarde. De helft van de 20e eeuw ontdekt door de criticus en professor aan USP Davi Arrigucci Jr., die vervolgens zijn werk zou presenteren aan Antonio Candido. Deze ontdekking zou resulteren in zijn eerste boek, Transposition [1969], gevolgd door Helianto [1973], Alba [1983 Jabuti Award], Rosacea [1986] en Teia [uitgereikt door de Sao Paulo Association of Art Critics], componeerden een steeds krachtiger werk, terwijl zijn leven een eenzaam einde naderde in een sanatorium voor tuberculosepatienten in Campos do Jordao. Biograaf Gustavo de Castro herontdekte een verzameling vangedichten, waarvan de meeste nog in manuscripten zijn bewaard tussen de boeken in zijn bibliotheek. Heeft het verzamelen van al uw boeken die in het leven zijn gepubliceerd, samen met deze belangrijke verzameling niet-gepubliceerde boeken, de organisatie van uw volledige poezie mogelijk gemaakt die, naast zijn biografie, O enigma Orides, [een Cultural-Hedra lancering], het leven en werk van Orides Fontela herstelt in de nettikasinot bloedstroom van de hedendaagse Braziliaanse cultuur.