MEANDER KLASSIEKERS (35)

 Redactie Joop Leibbrand7 augustus 2002


Willem van Toorn – Een kraai bij SienaOp het adres http://meander.italics.net/klassiekers/ zijn de Klassiekers
tot en met aflevering 19 te raadplegen, compleet met poëtisch woordenboek.
Vanaf nr. 20 staan ze op http://meander.italics.net/klassiekers/archief

----------

LEZERS REAGEREN

Op de bespreking van ‘Overgang’ van Ed. Hoornik kwamen geen reacties binnen die behandeld moeten worden.

----------

Reageren op deze nieuwe aflevering? Zelf een bijdrage leveren?
Neem contact op met Meander Klassiekers

----------

De volgende aflevering verschijnt op 4 september a.s.
Onderwerp van bespreking is dan ‘Statica’ van Jan Kuijper.

Een kraai bij Siena

Hoe een kraai vliegt over de heuvels
bij Siena: een verkreukelde zwarte lap
boven het koperen landschap.
Werkt zich rot, denk je van onderaf,
met die averechtse vleugels.

Door de kijker zijn slimme snavel,
zijn eigenwijs hoofd: hij lapt
het toch maar. Niet de begaafde
vlechtwerken boven de stad
van de zwaluwen - hij blijft een aardse

zitter, die heeft gedacht:
waarom zij wel verdomme? en is opgestegen
om zich verbaasd te begeven
naar dit veel te grote blauw.

Hoe zich deze woorden bewegen
ongeveer van mij naar jou.


Willem van Toorn (1935)
Uit: Een kraai bij Siena
Em. Querido’s Uitgeverij B.V., Amsterdam 1979


*****

Na het revolutionaire optreden van de Vijftigers volgde er als reactie een periode van verlangen naar eenvoudig taalgebruik. In de zeventiger jaren beleefden we de terugkeer van het anekdotische vers, maar nu bevrijd van de oude opvatting dat een verhalend gedicht per se zou moeten rijmen. Dat Willem van Toorn als een vertegenwoordiger van deze ‘nieuwe’ poëzie gezien moet worden, blijkt uit het gedicht Een kraai bij Siena.

Het gaat over het verschil in vliegkunst tussen een kraai en een zwaluw: de een zo moeizaam, de ander zo zwierig.
De schijnbaar onhandige kraai wordt gezien als de vogel die zich op de aarde meer op zijn gemak voelt dan in de lucht. Hij is geen hoogvlieger. Hij is ook geen mooie vogel, hij lijkt meer op een verkreukelde zwarte lap (r. 2). Het is of hij in het door de zon overgoten landschap niet kan loskomen van de aarde. De dichter heeft het over het koperen landschap, waarin de zon als een koperen ploert wordt gezien, die de aarde zowat verbrandt met zijn hitte. (r. 3) Geen wonder dat hij zich met zijn averechtse vleugels moeilijk kan los maken van de aarde. Als er één vogel is die niet geschikt lijkt het luchtruim te doorklieven, dan is het wel de kraai.
Daarnaast de zwaluw, die zo gemakkelijk het luchtruim kiest en zich in de lucht, althans zo wordt het voorgesteld in dit gedicht, helemaal thuis voelt, meer dan op de aarde. (r. 8/10).
Een aardige bijkomstigheid is dat het verschil de kraai prikkelt: hij moet er van vloeken (r. 12) en hij slaagt er tot zijn eigen verbazing in zich vrij te maken van de aarde.

Bij Willen van Toorn is dit tafereeltje meer dan een aardige waarneming, meer dan een vergelijking tussen twee soorten vogels.
De twee slotregels “Hoe zich deze woorden bewegen / ongeveer van mij naar jou.” geven het verhaaltje meer perspectief. De anekdote krijgt invulling. Het blijkt dat de dichter een diepere bedoeling heeft met dit gedicht, die hij door de slotregels duidelijk maakt.

De kraai is de mens die met beide benen op de grond staat. Hij laat zich niet zo gauw overhalen het hogerop te zoeken. Er moet een bepaalde reden voor zijn. Bijvoorbeeld een grote verliefdheid. Dat zit misschien in “van mij naar jou.” Alleen bij een grote ontroering kan de mens in vervoering raken. En wat is de taal dan een gebrekkig instrument. Maar hij heeft niets anders.
In het dagelijkse leven zijn de meeste mensen kraaien. En misschien behoort het kleine groepje zwaluwen onder ons wel tot de mooidoeners, de ijdeltuiten. Dan staat de kraai niet alleen voor de verliefde mens die niet uit zijn woorden kan komen. Wie eerlijk is, is geen mooiprater. Hij zoekt de weg naar boven, naar de waarheid en bereikt die niet zonder moeite. Dan wordt hij niet trots, maar staat verbaasd en wordt het veel te grote blauw aan hem geopenbaard.
Zo gezien wordt de beeldspraak toepasbaar op de mens die het in het dagelijkse leven slechts sporadisch gegeven is, de juiste woorden te vinden.

De dichter heeft gekozen voor de vorm van een Shakespeariaans sonnet. Het beeld vult drie strofen van vier regels. Het verbeelde heeft aan twee regels, een distichon, voldoende. Uit die twee slotregels blijkt bovendien dat dit sonnet in feite een poëticaal gedicht is, een gedicht over het dichten.
De chute ligt tussen r. 12 en r. 13.
Een aantal regels bestaat uit acht lettergrepen, maar er zijn teveel onregelmatige regels om van een vaste regellengte te spreken. Het metrum lijkt nog minder vast. Er is afwisseling tussen anapesten en jambematen, maar die constatering biedt niet veel houvast. Ook het rijm is meestal meer halfrijm (heuvels - vleugels, snavel - begaafde, opgestegen - begeven). Pas op het eind rijmt ‘opgestegen’ op ‘bewegen’, maar dan is de kraai ook echt opgevlogen. Het is of de dichter de verwarde pogingen van de kraai in de regellengte, het rijm en  het metrum laat voelen.

Ook de syntaxis is niet regelmatig. Soms ontbreekt het onderwerp, soms ontbreekt de persoonsvorm. Er is geen touw aan vast te knopen. Weer lijkt het of de onregelmatige vleugelslag van de kraai zelfs door de onregelmatigheid in de syntaxis verduidelijkt wordt.
Soms krijgt de lezer het gevoel of de verbazing de dichter laat stamelen en hem niet in staat stelt mooi gevormde zinnen te maken.
Door de humoristische woordspeling in de verkreukelde ‘lap’, die het dan toch maar ‘lapt’, wordt de ernst van het geheel zeker niet aangetast, maar eerder versterkt.
De onregelmatigheden in de vorm zijn een bewijs dat het consequente gebruik van taalregels - bij proza zo onontbeerlijk - voor poëzie niet hoeft op te gaan.

Pim Heuvel
p.heuvel@planet.nl
Eerder verschenen

01 M. Vasalis - Aan een boom in het Vondelpark
02 J.P. Rawie - Interieur
03 Jan Kal - Mont Ventoux
04 Jan Emmens - Voor de kade
05 M. Vasalis - Streng en aanbiddend…
06 Simon Vinkenoog - Ver als de horizon ben je
07 Gerrit Achterberg - Dryade
08 Gerard Reve - Wiegelied
09 Paul van Ostaijen - Melopee
10 Hanny Michaelis - Het kind
11 J.C. Bloem - De nachtegalen
12 Gerrit Achterberg - Verzoendag
13 Hans Warren - Bekentenis
14 E. du Perron - Het kind dat wij waren
15 P.C. Boutens - De maan is al boven de seringen
16 H. Roland Holst - "Ook ik ben omstreeks 't midden mijner jaren"
17 H. Roland Holst – De zachte krachten…
18 W. Elsschot – Bij het doodsbed van een kind
19 J.H. Leopold – Staren door het raam
** John Irons – The poetry of P.C. Boutens (Klassiekers extra)
20 Han G. Hoekstra – De ceder
21 Paul Rodenko – Het beeld
22 Anna Blaman – De spin
23 Martinus Nijhoff – Moeder
24 Martinus Nijhoff – Impasse
25 Rutger Kopland – Die Kunst der Fuge
26 Rutger Kopland – Al die mooie beloften
27 Ad Zuiderent – Tuinpad
28 Jan Hanlo – Oote
29 Ida Gerhardt -
A en O
30 Ed Leeflang – De vader van de baby Constantijn, wat hem
31 Jacques Hamelink – Grijsaard
32 Ed Leeflang – Hoor Prediker. Over de dommen en gevatten
33 Ed. Hoornik – Te Middelharnis is een kind verdronken
34 Ed. Hoornik – Overgang* Abonneren?
Zend een e-mail met als inhoud: subscribe klassiekers

* Abonnement opzeggen?
Zend vanaf het adres waarop u de klassiekers ontvangt een  e-mail
en zet daarin: unsubscribe klassiekers

* Adres wijzigen?
1. Zeg uw abonnement op vanaf uw oude adres
2. Neem een abonnement vanaf uw nieuwe adresVerdere verspreiding van afleveringen van de Klassiekers is alleen
toegestaan met voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de
auteur(s).