'Klassiekers' wil een overzicht bieden van het beste werk van de bekendste Nederlandse en Vlaamse dichters van na 1880. Sporadisch zal aandacht besteed worden aan gedichten uit vroegere perioden.
In de besprekingen wordt telkens uitvoerig stilgestaan bij één gedicht.
De interpretatie van de inhoud is steeds het belangrijkste, maar er wordt ook veel aandacht besteed aan de formele aspecten, zoals beeldspraak en verstechniek.
De literair-historische achtergrond komt slechts aan de orde als deze voor een goed begrip van de tekst onontbeerlijk is.
De analyses volgen geen vast stramien. Ieder nieuw vers zorgt voor een nieuwe invalshoek.


De in de analyses gebruikte literaire termen worden aangegeven in een blauwgroene kleur. Door er op te klikken verschijnt in het venstertje linksonder een uitleg van de term.
Meer omvattende termen worden aangegeven door een onderstreepte link. De uitleg daarvan verschijnt in een opduikvenster dat vanzelf verdwijnt door elders op de pagina te klikken.


Meander

De 'Klassiekers' zijn een onderdeel van Meander